O soporte de teclados PS/2 agora é modular

Boas

Unha breve nota facéndome eco dunha noticia publicada na paxina oficial de Arch Linux.

Solicitouse que se dea soporte para o controlador i8042 para teclado e rato como modulo do kernel.

Co fin de obter resposta do teclado durante o inicio, hai que modificar a entrada HOOKS no arquivo /etc/mkinitcpio.conf e engadir keyboard, se non o temos xa. Recrear o arquivo co comando

$ sudo mkinitcpio -p linux

Pero isto ten una contrapartida. Nalgunhas placas non se detecta correctamente este controlador. Para comprobalo, feito o paso anterior, usamos a comando

$ dmesg -t | grep '^i8042
i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.

Se obtemos esta resposta, e temos o teclado conectado por PS/2, temos que editar de novo o arquivo anterior e engair na seccion de MODULE o modulo atkbd e rexenerar o arquivo co comando antes dito.

Ademais debemos editar os parámetros do kernel no cargador de arrinque para engadir o seguinte no caso de que notemos que aínda seguemos sen teclado ó reiniciar

earlymodules=atkbd modules-load=atkbd

Nun par de horas poderase actualizar ó kernel 3.13 que é o que trae o soporte para este controlador, pero antes deberiamos facer isto se temos o teclado, ou rato, conectado por PS/2

Artigo Orixinal: Linux 3.13 WARNING: PS/2 keyboard support is now modular